Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
 
 
 
 
 
Fungsi LAKFungsi LAK

Lembaga adalah bertanggungjawab bagi pentadbiran, pengurusan dan pengawasan segala kerja air yang terletak di dalam kawasan bekalan dan fungsi utama Lembaga Pengarah adalah untuk memastikan bahawa pengeluaran dan bekalan air terawat yang berkualiti kepada pengguna dalam kawasan pembekalan dan untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat disebabkan oleh pembangunan dan pertumbuhan di kawasan Kuching.

Mengikut Seksyen 18 (3) - (4) Ordinan Air 1994, fungsi-fungsi am Lembaga Air Kuching sebagai Pihak Berkuasa Bekalan Air adalah seperti berikut: -

(i) "Adalah menjadi kewajipan Pihak Berkuasa Bekalan Air tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Ordinan ini dan mana-mana peraturan yang dibuat di bawah ini, untuk membekalkan air kepada pengguna di dalam had kawasan bekalan."
   


Tiada Pengumuman pada masa ini