Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
 
 
 
 
 
Sistem Pengurusan Kualiti: ISO 9001:2015Sistem Pengurusan Kualiti: ISO 9001:2015
Lembaga Air Kuching mula mendapat pensijilan  MS ISO 9002:1994 pada 26 Oktober 2000.
 
Pada masa ini, Lembaga Air Kuching diperakui ISO 9001: 2008 Sistem Pengurusan Kualiti oleh M / S Moody International Certification (Malaysia) Sdn. Bhd dan COFRAC Perancis pada 16 Disember 2009 yang akan tamat pada 15 Disember 2012. SPK Lembaga Pengarah kini tertakluk kepada audit tahunan oleh M / S Moody International Certification (Malaysia) Sdn. Bhd Juruaudit extermal menjalankan audit pengawasan setiap tahun untuk memastikan KWB mematuhi dan berpegang teguh kepada keperluan Sistem Pengurusan Kualiti.
 
Nombor Sijil Sistem Pengurusan Kualiti adalah seperti berikut:
Picture - Q156688 (M/S Moody International Certification, Malaysia)
     
Picture - 200312823 (COFRAC, France)
 
Skop Sistem Pengurusan Kualiti Persijilan Lembaga meliputi Pengeluaran, Pengagihan, Perkhidmatan Pelanggan dan Kutipan Hasil Air.
 
Audit Pengawasan  ISO 9001:2008 Sistem Pengurusan Kualiti seterusnya dijadualkan di atas adalah seperti berikut:
1st Surveillance Audit - September 2010
2nd Surveillance Audit - September 2011
3rd Surveillance Audit - August 2012
 
Picture Picture
Tiada Pengumuman pada masa ini